Prevodi za „the“ v slovarju angleško » slovenski (Skoči na slovensko » angleški)

Primeri uporabe besede the

Ali menite, da manjka fraza ali prevod?

Vabilo k izdelavi OD-vnosa.

powered by

Stran Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文