Prevodi za „ustawowe“ v slovarju nemško » poljski (Skoči na poljsko » nemški)

Želite prevesti celi stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

  Prevajanje besedila poljščine nemščine

Ali menite, da manjka fraza ali prevod?

Vabilo k izdelavi OD-vnosa.


Stran Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback