Tu lahko predlagate izbris gesla iz OpenDicta. Če menite, da obstajajo razlogi za brisanje celega gesla ali samo ene njegove različice, nam sporočite.


Stran Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-15
Identified ad region: DEFAULT