apuesta v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za apuesta v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

apuesta1 SAMOST ž

apuesta2, apuestas

apuesta → apostar

glej tudi apostar1, apostar2

I.apostar1 GLAG preh.

II.apostar1 GLAG nepreh.

III.apostarse GLAG vpr

I.apostar2 GLAG preh.

II.apostarse GLAG vpr (colocarse)

apuesto (apuesta) PRID liter

I.apostar1 GLAG preh.

II.apostar1 GLAG nepreh.

III.apostarse GLAG vpr

I.apostar2 GLAG preh.

II.apostarse GLAG vpr (colocarse)

Prevodi za apuesta v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

apuesta v slovarju PONS

Prevodi za apuesta v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

apuesta SAMOST ž

apuesto (-a) PRID

I.apostar GLAG nepreh. o → ue

II.apostar GLAG preh., povr apostarse

Prevodi za apuesta v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Individual translation pairs

apuesta Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文