asignatura v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za asignatura v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

Prevodi za asignatura v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

asignatura v slovarju PONS

Prevodi za asignatura v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

Prevodi za asignatura v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

asignatura Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文