bienes v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za bienes v slovarju španščina»angleščina

bienes parafernales SAMOST mpl

bienes semovientes SAMOST mpl

bien mueble SAMOST m

bien raíz SAMOST m

bien ganancial SAMOST m

bien comunal SAMOST m

cesión de bienes SAMOST ž

impuesto sobre bienes inmuebles SAMOST m Esp

alzamiento de bienes SAMOST m

separación de bienes SAMOST ž

bienes v slovarju PONS

Prevodi za bienes v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

I.bien SAMOST m

II.bien PRIS

III.bien PRID

IV.bien VEZNIK

V.bien MEDMET

Individual translation pairs

Prevodi za bienes v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

bienes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文