empleadores v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za empleadores v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

Prevodi za empleadores v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Individual translation pairs

empleadores v slovarju PONS

Prevodi za empleadores v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

Prevodi za empleadores v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文