enemigo v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za enemigo v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

enemigo1 (enemiga) PRID

enemigo2 (enemiga) SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za enemigo v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Individual translation pairs

enemigo v slovarju PONS

Prevodi za enemigo v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

Prevodi za enemigo v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

enemigo Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

enemigo(-a) m (ž) público, -a
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文