fallar v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za fallar v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

I.fallar GLAG nepreh.

II.fallar GLAG preh.

Prevodi za fallar v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

fallar v slovarju PONS

Prevodi za fallar v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

I.fallar GLAG nepreh.

II.fallar GLAG preh.

Prevodi za fallar v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

fallar Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文