inaugural v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za inaugural v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

Prevodi za inaugural v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Individual translation pairs

inaugural v slovarju PONS

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文