manito v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za manito v slovarju španščina»angleščina

manito1 SAMOST m

manito → mano

glej tudi mano1, mano2

mano1 SAMOST ž

1.1. mano ANAT:

dame la manito o Esp Méx manita

2. mano (posesión):

8. mano en locs:

a mano AmL (en paz)
a mano AmL (en paz)
a la mano AmL
hand attr
on the sly inf
caérsele la mano a alguien Méx inf, pey
to be a fairy dated, ofens
correrle mano a alguien Chil vulg sl
to touch o feel sb up inf
estar/quedar a mano inf AmL
to be even o quits inf
to touch o feel sb up inf

mano2 (mana) SAMOST m (ž) AmL excepto CSur inf (apelativo)

manito2 (manita) SAMOST m (ž)

manito → mano

glej tudi mano1, mano2

mano1 SAMOST ž

1.1. mano ANAT:

dame la manito o Esp Méx manita

2. mano (posesión):

8. mano en locs:

a mano AmL (en paz)
a mano AmL (en paz)
a la mano AmL
hand attr
on the sly inf
caérsele la mano a alguien Méx inf, pey
to be a fairy dated, ofens
correrle mano a alguien Chil vulg sl
to touch o feel sb up inf
estar/quedar a mano inf AmL
to be even o quits inf
to touch o feel sb up inf

mano2 (mana) SAMOST m (ž) AmL excepto CSur inf (apelativo)

Individual translation pairs
dame la manito o Esp Méx manita

manito v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文