nueve v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za nueve v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

glej tudi cinco2, cinco1

cinco2 SAMOST m

cinco1 PRID invariable

I take (a) size five
I don't have a red cent Am inf
put it there! inf
give me five! inf

glej tudi cinco2, cinco1

cinco2 SAMOST m

cinco1 PRID invariable

I take (a) size five
I don't have a red cent Am inf
put it there! inf
give me five! inf
Individual translation pairs

Prevodi za nueve v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

nueve v slovarju PONS

Prevodi za nueve v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

glej tudi ocho

I.ocho PRID inv

II.ocho SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za nueve v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

nueve Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文