pendientes v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za pendientes v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

glej tudi asignatura

pendiente2 SAMOST m Esp

pendiente3 SAMOST ž (inclinación)

asignatura pendiente SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za pendientes v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

pendientes v slovarju PONS

Prevodi za pendientes v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

I.pendiente1 PRID

II.pendiente1 SAMOST m

pendiente2 SAMOST ž (cuesta, del tejado)

Individual translation pairs

Prevodi za pendientes v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

pendientes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文