špansko » nemški

a [a] PREDLOG

3. a (distancia):

6. a (precio):

a 1 euro el kilo

7. a (número):

a
zu +dat

8. a (complemento directo de persona +akk):

9. a (complemento indirecto +dat):

10. a (con infinitivo):

a
zu

11. a (complemento de verbo):

oler a gas

A, a [a] SAMOST ž

A, a
A, a nt
A, a de Antonio

a. C. [ˈan̩tes ðe ˈkristo]

a. C. okrajšava od antes de Cristo

a. C.
v. Chr.

P. A. [peˈa]

P. A. okrajšava od por autorización

P. A.
i. A.

a priori [a priˈori] PRIS

D/A [deˈa]

D/A ECON okrajšava od documentos contra aceptación

D/A
d/a

a/f [a faˈβor]

a/f okrajšava od a favor

a/f
a/f

S. A., SA [eseˈa] SAMOST ž

1. S. A. → Sociedad Anónima

S. A.
AG ž

2. S. A. → Su Alteza

S. A.
I. H.
S. A.
S. H.

a posteriori [a posteˈrjori] PRIS

naco, -a PRID

Geslo uporabnika
naco (-a) (ignorante) Méx abw fam
naco (-a) (provinciano) Méx abw fam

académico (-a) SAMOST

Geslo uporabnika

pretencioso (-a) PRID

Geslo uporabnika

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文