špansko » nemški

monta [ˈmon̩ta] SAMOST ž

2. monta (de caballo):

3. monta (importe):

4. monta (importancia):

I . montar [mon̩ˈtar] GLAG nepreh.

3. montar FIN (una cuenta):

montar a

4. montar (dos cosas):

II . montar [mon̩ˈtar] GLAG preh.

2. montar (ir a caballo):

3. montar (acaballar):

5. montar (clara de huevo):

6. montar (casa):

7. montar (negocio):

8. montar TEAT:

9. montar (diamante):

10. montar (arma):

11. montar CINE:

12. montar fam (excursión):

13. montar (guardia, ejército):

III . montar [mon̩ˈtar] GLAG povr montarse

1. montar (solaparse):

montano (-a) [mon̩ˈtano, -a] PRID

1. montano (relativo al monte):

montano (-a)
Berg-

2. montano (que vive en él):

montano (-a)

montado (-a) [mon̩ˈtaðo, -a] PRID

2. montado (caballo):

montado (-a)

montear [mon̩teˈar] GLAG preh.

1. montear (cazar):

2. montear ARQUIT:

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文