špansko » nemški

cuasi monopolio [kwasi monoˈpoljo] SAMOST m ECON

cuasi contractual [kwasi kon̩traktuˈal] PRID DER

cuasi usufructo [kwasiusuˈfrukto] SAMOST m DER

cuasi contrato [kwasi kon̩ˈtrato] SAMOST m DER

cuasi dinero ['kwasi ðiˈnero] SAMOST m FIN

cuasi renta [ˈkwasi ˈrren̩ta] SAMOST ž FIN

cuasi división [kwasi ðiβiˈsjon] SAMOST ž ECON, FIN

cuasi delito [kwasi ðeˈlito] SAMOST m DER

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文