špansko » portugalski

mes [mes] SAMOST m

1. mes (período):

mes
mês m

2. mes inf (menstruación):

mus [mus] SAMOST m

mus
mus m inv

menú <menús> [meˈnu] SAMOST m t. INFOR

memo (-a) [ˈmemo, -a] PRID SAMOST m (ž)

memo (-a)
tonto(-a) m (ž)

I . mear [meˈar] inf GLAG nepreh.

II . mear [meˈar] inf GLAG povr

mear mearse inf:

mero [ˈmero] SAMOST m

meta1 [ˈmeta] SAMOST ž

1. meta (línea de llegada):

meta ž

2. meta (portería):

gol m

3. meta (objetivo):

meta ž

bus [bus] SAMOST m

1. bus (autobús):

bus

2. bus INFOR:

bus

pus [pus] SAMOST m

pus
pus m

plus [plus] SAMOST m

musa [ˈmusa] SAMOST ž

musa ž

mas [mas] VEZNIK LIT

II . más [mas] SAMOST m MAT

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文