LA v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za LA v slovarju angleščina»španščina

la-la land [Am ˈlɑlɑ ˌlænd, Brit ˈlɑːlɑːland] SAMOST U Am inf no art

à la [Am ˈɑ lɑ, Brit ˈɑː lɑː, ˈa la] PREDLOG

la-di-da [Am ˌlɑ di ˈdɑ, Brit ˌlɑːdɪˈdɑː] PRID inf

crème de la crème [Am ˌkrɛm də lə ˈkrɛm, Brit ˌkrɛm də la ˈkrɛm] SAMOST

à la carte [Am ˌɑ lɑ ˈkɑrt, ˌɑ lə ˈkɑrt, Brit ɑː lɑː ˈkɑːt, a la ˈkɑːt] PRID PRIS

à la mode [Am ˌɑ lɑ ˈmoʊd, Brit ɑː lɑː ˈməʊd, a la ˈməʊd] PRID pred

LA v slovarju PONS

Prevodi za LA v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Prevodi za LA v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

LA Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be in La La Land inf kol.
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文