four-o'clock v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za four-o'clock v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

Prevodi za four-o'clock v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

four-o'clock v slovarju PONS

four-o'clock Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文