happiness v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za happiness v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

happiness [Am ˈhæpinəs, Brit ˈhapɪnəs] SAMOST U

Individual translation pairs

Prevodi za happiness v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

happiness v slovarju PONS

Prevodi za happiness v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Prevodi za happiness v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

happiness Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文