may v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za may v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

may1 <past might> [Am meɪ, Brit meɪ] GLAG modal

2.1. may (indicating probability) El grado de probabilidad que indica may es mayor que el que expresan might o could :

de repente no nos vio RíoPl Perú

glej tudi might2, might1

3.1. might (indicating possibility) La posibilidad que indica might es más remota que la que expresan may o could :

glej tudi January

January [Am ˈdʒænjəˌwɛri, Brit ˈdʒanjʊ(ə)ri] SAMOST

mayapple, May apple [Am ˈmeɪˌæp(ə)l, Brit ˈmeɪap(ə)l] SAMOST

Prevodi za may v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

may v slovarju PONS

Prevodi za may v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za may v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

may Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文