population v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za population v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

population [Am ˌpɑpjəˈleɪʃ(ə)n, Brit pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n] SAMOST

Prevodi za population v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

population v slovarju PONS

Prevodi za population v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

population [ˌpɒpjəˈleɪʃən, Am ˌpɑ:pjəˈ-] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za population v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

population Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文