says v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za says v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

I.say <pres says [sez], past & past part said [sed] > [Am seɪ, Brit seɪ] GLAG preh.

1. say (utter, express in speech):

say-so [Am ˈseɪ ˌsoʊ, Brit ] SAMOST no pl inf

Prevodi za says v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

Individual translation pairs
she says she's 30pull the other one! Brit inf
my friend here says thatinf, hum

says v slovarju PONS

Prevodi za says v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

III.say [seɪ] said, said said, said SAMOST no pl

IV.say [seɪ] said, said said, said MEDMET Am (positive reaction)

Individual translation pairs

Prevodi za says v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

says Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文