things v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za things v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

2. thing (situation, act):

cosa ž
its a good thing (that) …

3. thing (affair, matter):

tener un chollo Esp inf

7. thing (preference, ideal) inf:

Individual translation pairs

Prevodi za things v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

things v slovarju PONS

Prevodi za things v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za things v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

things Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文