video v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za video v slovarju angleščina»španščina

I.video <pl videos> [Am ˈvɪdioʊ, Brit ˈvɪdɪəʊ] SAMOST

II.video [Am ˈvɪdioʊ, Brit ˈvɪdɪəʊ] PRID attr

III.video <videoes, videoing, videoed> [Am ˈvɪdioʊ, Brit ˈvɪdɪəʊ] GLAG preh.

video v slovarju PONS

Prevodi za video v slovarju angleščina»španščina

video Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文