Good v slovarju PONS

Prevodi za Good v slovarju angleščina»bg

good-natured <better-natured, best-natured> [ˌgʊdˈneɪtʃəd, Am -tʃɚd] PRID

good-sized <better-sized, best-sized> [ˌgʊdˈsaɪzd] PRID

good-tempered <better-tempered, best-tempered> [ˌgʊdˈtempəd, Am -pɚd] PRID irr

Good Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文