Searching v slovarju PONS

Prevodi za Searching v slovarju angleščina»bg

heart-searching [ˈhɑːtˌsɜːtʃɪŋ, Am ˈhɑːrt-] SAMOST no pl

Searching Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文