burn v slovarju PONS

Prevodi za burn v slovarju angleščina»bg (Skoči na bg»angleščina)

I.burn2 <burnt, or -ed, burnt [or -ed]> [bɜːn, Am bɜːrn] GLAG nepreh.

II.burn2 <burnt, or -ed, burnt [or -ed]> [bɜːn, Am bɜːrn] GLAG preh. a. INFOR

Prevodi za burn v slovarju bg»angleščina (Skoči na angleščina»bg)

burn Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文