buy v slovarju PONS

Prevodi za buy v slovarju angleščina»bg (Skoči na bg»angleščina)

1. buy (purchase):

to buy sth from [or off], sb inf

buy out2 SAMOST FIN (the purchase of a company, esp. by its former management or staff)

Prevodi za buy v slovarju bg»angleščina (Skoči na angleščina»bg)

buy Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to buy a pig in a poke pej
to buy a pig in a poke pej

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文