by v slovarju PONS

Prevodi za by v slovarju angleščina»bg

passer-by <passers-by> [ˌpɑːsəˈbaɪ, Am ˌpæsɚˈ-] SAMOST

by Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

by- [or side-] street

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文