goes v slovarju PONS

Prevodi za goes v slovarju angleščina»bg

goes 3rd pers sing of go

glej tudi go

go-go dancer [ˈgəʊgəʊˈdɑːnsəʳ, Am ˈgoʊgoʊˈdænsɚ] SAMOST

go-slow [ˈgəʊsləʊ, Am ˈgoʊsloʊ] SAMOST Brit

go-kart [ˈgəʊkɑːt, Am ˈgoʊkɑːrt] SAMOST Brit, Aus AUTO, SPORTS

goes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文