going v slovarju PONS

Prevodi za going v slovarju angleščina»bg

III.going [ˈgəʊɪŋ, Am ˈgoʊ-] GLAG nepreh. aux

go-go dancer [ˈgəʊgəʊˈdɑːnsəʳ, Am ˈgoʊgoʊˈdænsɚ] SAMOST

go-slow [ˈgəʊsləʊ, Am ˈgoʊsloʊ] SAMOST Brit

going Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文