kicked v slovarju PONS

Prevodi za kicked v slovarju angleščina»bg

drop kick [ˈdrɒpkɪk, Am ˈdrɑːp-] SAMOST SPORTS

kicked Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文