one's v slovarju PONS

Prevodi za one's v slovarju angleščina»bg

one-upmanship [ˌwʌnˈʌpmənʃɪp], one-upping SAMOST no pl Am inf

I.one-off [ˈwʌnɒf, Am -ɑːf] SAMOST Aus, Brit

one's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文