plug v slovarju PONS

Prevodi za plug v slovarju angleščina»bg (Skoči na bg»angleščina)

spark plug [ˈspɑːkplʌg, Am ˈspɑːrk-] SAMOST Brit AUTO

sparking plug [ˈspɑːkɪŋplʌg, Am ˈspɑːrk-] SAMOST Am AUTO

Prevodi za plug v slovarju bg»angleščina (Skoči na angleščina»bg)

plug Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文