safe v slovarju PONS

Prevodi za safe v slovarju angleščina»bg (Skoči na bg»angleščina)

safe-blower SAMOST, safebreaker [ˈseɪf bləʊəʳ, -breɪkəʳ, Am -kɚ] SAMOST Aus, Brit

Prevodi za safe v slovarju bg»angleščina (Skoči na angleščina»bg)

safe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文