the v slovarju PONS

Prevodi za the v slovarju angleščina»bg

jack-in-the-box <-es> [ˈdʒækɪnðəbɒks, Am -bɑːks] SAMOST

toad-in-the-hole [ˌtəʊdɪnðəˈhəʊl, Am ˌtoʊdɪnðəˈhoʊl] SAMOST Brit

the Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文