's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za 's v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi south, small

1. small (not big):

the smallest room inf euph
le petit coin inf, euph

's v slovarju PONS

Prevodi za 's v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi second2, second1

glej tudi southern, south, small, satisfactory

's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

the handful of sb(s)/sth(s), who ...
N

's iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文