‘did v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘did v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi do2, do1

do MUS → doh

it's a poor do inf if
Individual translation pairs

Prevodi za ‘did v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

‘did v slovarju PONS

Prevodi za ‘did v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi do

Individual translation pairs

Prevodi za ‘did v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

‘did Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文