‘do v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘do v slovarju angleščina»francoščina

it's a poor do inf if

how-do-you-do [Am ˌhaʊdəjəˈdu], how-d'ye-do SAMOST inf

derring-do [Brit ˌdɛrɪŋˈduː, Am ˌdɛrɪŋˈdu] SAMOST prov

do-gooder [Brit duːˈɡʊdə, Am ˈduˌɡʊdər] SAMOST inf, pej

‘do v slovarju PONS

Prevodi za ‘do v slovarju angleščina»francoščina

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] SAMOST inf

‘do Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文