‘have v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘have v slovarju angleščina»francoščina

10. have (cause to be done):

to have it off or away with sb slang Brit

I.have over GLAG [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -], have round GLAG (have [sb] over)

I.have back GLAG [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sth] back) (have returned)

I.have on GLAG [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sth] on, have on [sth]) a. have got on (be wearing)

II.have on GLAG [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sth] on) (be busy doing)

III.have on GLAG [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sb] on inf) (tease)

IV.have on GLAG [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have sth on sb) (have evidence about)

I.have in GLAG [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sb] in) a. have got in

I.have down GLAG [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sb] down)

‘have v slovarju PONS

Prevodi za ‘have v slovarju angleščina»francoščina

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?

‘have Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文