‘hit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘hit v slovarju angleščina»francoščina

II.hit <part prés hitting, prét, part passé hit> [Brit hɪt, Am hɪt] GLAG preh.

glej tudi direct hit

II.hit upon GLAG [Brit hɪt -, Am hɪt -], hit on GLAG (hit on [sb]) slang Am

‘hit v slovarju PONS

Prevodi za ‘hit v slovarju angleščina»francoščina

‘hit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文