‘no v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘no v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi Division

glej tudi number

3. number (amount, quantity):

2. number → number off

glej tudi nobody

I.nobody [Brit ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊˌbɑdi, ˈnoʊˌbədi] ZAIMEK a. no-one When nobody is used as a pronoun it is almost always translated by personne.
When the pronoun nobody is the subject or object of a verb, the French requires ne before the verb (or auxiliary): nobody likes him = personne ne l'aime; I heard nobody = je n'ai entendu personne.
For examples and particular usages, see the entry below.

II.nobody [Brit ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊˌbɑdi, ˈnoʊˌbədi] SAMOST

III.nobody [Brit ˈnəʊbədi, Am ˈnoʊˌbɑdi, ˈnoʊˌbədi]

‘no v slovarju PONS

Prevodi za ‘no v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.no <-es [or -s]> [nəʊ, Am noʊ] SAMOST

glej tudi number

Individual translation pairs

Prevodi za ‘no v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

‘no Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

‘no iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

‘no iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za ‘no v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文