‘was v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ‘was v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

was → be

glej tudi be

be <part prés being, 3e pers sg prés is, prét was, part passé been> [Brit biː, Am bi] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za ‘was v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

‘was v slovarju PONS

Prevodi za ‘was v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi be

Individual translation pairs

Prevodi za ‘was v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

‘was Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文