’—‘not v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ’—‘not v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.not [Brit nɒt, Am nɑt] PRIS Dans la langue parlée ou familière, not utilisé avec un auxiliaire ou un modal prend parfois la forme n't qui est alors accolée au verbe (eg you can't go, he hasn't finished).

Individual translation pairs

Prevodi za ’—‘not v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

’—‘not v slovarju PONS

Prevodi za ’—‘not v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. not (expressing the opposite):

ne ... pas
Individual translation pairs

Prevodi za ’—‘not v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

’—‘not Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be not a patch on sb/sth else Brit, Aus inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文