’—‘oh v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ’—‘oh v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

oh damn! inf
zut! inf
oh shit! slang
merde! slang
oh no!

billy-o, billy-oh [Brit ˈbɪlɪəʊ, Am ˈbɪlioʊ] SAMOST inf, dated

Individual translation pairs
et mon cul! vulg sl
oh my giddy aunt inf! hum

Prevodi za ’—‘oh v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

’—‘oh v slovarju PONS

Prevodi za ’—‘oh v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za ’—‘oh v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

’—‘oh Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文