“just v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za “just v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

8. just (exactly, precisely):

it's just on 8 am Brit

I.only [Brit ˈəʊnli, Am ˈoʊnli] VEZNIK (but)

1. only (exclusively):

4. only (merely):

glej tudi name, if, first name

1. name (title):

nom m

I.if [Brit ɪf, Am ɪf] VEZNIK If is almost always translated by si, except in the case of a very few usages which are shown below.

1. if (in the event that, supposing that):

Individual translation pairs

Prevodi za “just v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

“just v slovarju PONS

Prevodi za “just v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za “just v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

“just Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文