7% v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za 7% v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za 7% v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

7% v slovarju PONS

Prevodi za 7% v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za 7% v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

7% Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

4 (subtracted) from 7 equals 3 MAT
5 plus 2 equals 7
5 plus 2 égale 7
to set the alarm for 7.00 a.m.
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文