At v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za At v slovarju angleščina»francoščina

I.blink at GLAG [Brit blɪŋk -, Am blɪŋk -] (blink at [sth])

I.claw at GLAG [Brit klɔː -, Am klɔ -] (claw at [sth/sb])

glej tudi straw

I.scratch at GLAG [Brit skratʃ -, Am skrætʃ -] (scratch at [sth])

I.run at GLAG [Brit rʌn -, Am rən -] (run at [sth])

At v slovarju PONS

Prevodi za At v slovarju angleščina»francoščina

At Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

at sb's behest [or at the behest of sb] nsing form

At iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文