Boots v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Boots v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. boot INFOR → boot up

glej tudi boot up

Prevodi za Boots v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Boots v slovarju PONS

Prevodi za Boots v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Boots v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Boots Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文